ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era ภายใต้หัวข้อ AI for Healthcare โครงการปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 และมีทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่าน Zoom

ภาพ/ข่าว : ‎LP Kwanhathai Lookpong, รายงานข่าว : วัชระ วินากร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมทีมเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคณะฯให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวซึ่งอยู่ในมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีวาระที่สอง

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงบ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี,  ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, นางสาวจิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อวาระที่สอง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบ 56 ปี

เช้าวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 56 ปี ณ บริเวณอาคาร Sc.05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา KKU Maker Green Festival 2020

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว "KKU Maker Green Festival 2020" ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนา บรรยายพิเศษ workshop การประกวดการออกแบบและจัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมมีระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์กัญชาเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร