ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธี “วันไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรจากคณะฯและศูนย์การศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันไหว้ครูแพทย์แผนไทย” โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง อันประกอบด้วย พิธีบูชาบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย, การรับโอวาทจากครู ,การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของแพทย์แผนไทย และพิธีมอบพานไหว้ครูฯ ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คนที่ 9 “รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์, บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

และในโอกาสดังกล่าว คณาจารย์,บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ก็ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ วันที่ 20 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในนามผู้แทนคณบดี ผู้บริหารและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            On Wednesday 15 May 2019, Assoc.Prof.Dr. Wongsa Laohasiriwong, Vice Dean for International Affairs PH KKU, congratulates Faculty of Dentistry on the 40th Establishment Anniversary at Faculty of Dentistry KKU. 

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหอสมุด มข. โอกาสครบรอบ 40 ปี

อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 40 ปี ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด

Tuesday 14 May 2019, Asst.Prof.Dr.Somsak Pitaksanurat, Dean of Faculty of Public Health, congratulates KKU Library on the 40th Establishment Anniversary at KKU Library.

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี

วันวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี ณ บริเวณอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

On Monday 13 May 2019, at 6.49 am., Asst.Prof.Dr. Somsak Pitaksanurat, Dean of the Faculty of Public Health, joined the ceremony of the 33th year of Establishment of Faculty of Veterinary Medicine KKU.

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

มหาวิทยาลัยอินโดนิเซีย หารือแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับคณะสาธารณสุขศาสตร์

      ช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ณ ห้องสิริคุณากร 6 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้บริหารจาก  Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ได้เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้คณะอาคันตุกะยังได้พบปะศิษย์เก่าของ Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ก่อนมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน    

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์